Sunday, August 12

maa ja ilm

Suurim teadmine on tundmine.