Wednesday, December 26

Olemasolu

Me oleme kõik, kes on olnud. Juureldes selle üle, kas on olemas mõtteviirused jõudsin järeldusele, et kogu inimkond elab meis. Meist teeb inimesed need mõtted ja ideed mis kelleski teises ammu enne meid sündinud ja mis läbi meie edasikandub arenedes/muutudes. Inimesed kelle silmad säravad, kellede ideed kiirgivad ja valguvad, inimesed kes jätavad jälje teistessegi, siis need jäljed kanduvad edasi, muutes ideede autorid anonüümselt või mitte surematuks. Kogu inimkonna ajalugu hoitakse umbes 100 aasta sees, raamatud ja muud infokandjad on viimase paarituhande aasta jooksul seda seaduspära veidi rikkunud. Nagu inimkeha, mis oma elus on vahetanud välja iga aatomi millest ta koosneb, on ta ikka see sama inimene, veidi vanem, veidi targem. Säravad inimesed säravad läbi inimkonna, nende leeki kannavad teised/meie seda ise teadmata, vaadake kasvõi keeli. Ideed ongi mõtteviirused nad kanduvad ja arenevad meis ilma et me ise arugi saaksime, kas keeled ja ideed elavad oma elu, tõsi neid poleks ilma meieta aga nad on vanemad kui üksik inimene elus või on nad meie esivanemad kes elavad läbi meie edasi.

Wednesday, December 12

Valgus

Valguse kiirus on suurimal kiirusel aatomite vahel toimuv andmeedastus ajas ja ruumis. Mis aga ei tähenda et valgus liigub kõige otsemat teed ajas ja ruumis. Tahendab, miski võib liikuda aeglasemalt aga jõuda varem kohale kui valgus. See tähendab, et valgus eksisteerib pea kõigis ruumi mõõtmetes ja kõigi mõõtmete normaalide suunaline summaarne kiirus ei saa olla suurm kui c aga kui miski liigub vähemates ruumi mõõtmetes kui valgus alla valguse kiiruse võib ta siiski varem kohale jõuda. Kui valgus paneb meile liikumise kiirusele piirangu kas ta piirab siis ka aja liikumise kiiruse? Valgus...valguma; valguskiir...valguv kiirus?

Sunday, August 12

maa ja ilm

Suurim teadmine on tundmine.

Thursday, June 21

Keel

Kõigepealt, kõigepealt tulid nimed, häälitsused, mis võtsid tunnetuslikult kokku olemuse(olevus,olema,on), siis nad muutusid, muutusid omadusteks, kõike pole enam näha(nägu), aga näiteks pea-peal, kõrv-kõrval. Kuni, kuni tulid sõnad, mis tähendasid kõike ja mitte midagi - asesõnad. Kunagi, kunagi oli iga ühel oma keel, mille sai oma emalt, emakeel. Enne, enne kui polnud standardeid, pidi palju rohkem kuulama, sest sõnad olid tunnetuslikud, mitte õiged ega valed. Keele areng lõppeb kui tekib kultuur ja ühiskond, sest siis on vaja koos asju teha, korraldad, hallata ja pole ruumi tunnetuslikusele vaid on vaja kiirust täpsust ja ühtsust, siis lõppeb indolektne sõnade loome(loom,loodus,lugu-lood), evolutsiooni reeglitele allumine ja klaasistub. Sõnad on tunne ja tunnetus, meeleolu(Meel, meeldima, meelitama, meelsus, meeletu, minu meelest, meelas, ülemeelik), vali sõnu hoolega, sest igaüks tähendab neist midagi ammust ja sügavat, isegi kui kuju ja tähendus on muutunud. Plii otsaga - pliiots - pliiats. Kus on ukse hing(hingeõhk, hingetõmme, hingetu, hingusele minema)? Mis vahe on sõrmedel ja näppudel?

Monday, January 23

Üks pirn?

Kaua on pirn pirn? Kas pirn on pirn juba siis kui õis hakkab pirniks saama? Mitu ampsu.saab võtta? Toores-küps-mäda-muld-seemned-uus puu. Pool pirni või terve pirn lohuga, pruuni laiguga? ... Mis teeb pirnist pirni, kus jooksevad piirid, kas kõik on lõpmata üks, siis kus lõppeme me ise? Ma teen kunagi näituse "Kaua on pirn pirn?"